- Her er 10 gode grunde til hvorfor du, dine elever og din
skole får glæde af app'en, da mapop:

 

1 får motion og bevægelse til at spille en naturlig

rolle i undervisningen

 

2 understøtter udendørs undervisning og udnytter

skolens områder maksimalt

 

3 integrerer IT i den daglige undervisning

 

 

4 er super nemt og brugervenligt for både lærere,

pædagoger og elever

 

5 engagerer eleverne og spreder glæde

 

 

6 kan bruges i alle fag og til alle klassetrin

 

 

7 kan differentieres til den enkelte elevs faglige

niveau og læringsmål

 

8 giver en enorm frihed til, hvordan opgaverne

kan stilles og besvares

 

9 er tilskudsberettiget og tilgængelig via

Materialeplatformen

 

10 kan downloades til både iOS og Android

 

Mapop - iBeacon

 

 

...og et par grunde mere!

 

RUTEINTRODUKTION - Til hver rute har du som underviser altid mulighed for at lave en introduktion til ruten og posterne. Du kan lave en introduktion med enten tekst, billede, video eller en kombination.

 

FOR ALLE - Mapop er attraktivt for piger og drenge i alle aldre; både de allermindste og for teenagere. Som underviser kan du tilpasse øvelserne i mapop til kommende begivenheder, der f.eks kan motivere de ældste elever til at forberede sig til de nationale tests samt afgangsprøven. Mapop er også ideel for dem, der har brug for at bevæge sig mere, og tilgodeser elever med faglige udfordringer, da der kan differentieres mellem faglige niveauer. Mapop har både retningspil og afstandsmåler for at hjælpe de yngste elever med at navigere og finde frem til posterne på ruten. Mapop kan også læse opgaver højt for eleven, hvis der er behov for det, og underviseren tillader det.

 

KREATIVE OPGAVER - En post kan indeholde opgaver i form af spørgsmål i tekst, billede, video eller multiple choice. Lærere og pædagoger kan både tage inspiration i andres ruter og tilpasse dem til sine elever, sit fag og sin skole. Kun fantasien sætter grænser for, hvor kreativ du vil være med dine opgaver til ruten.

DEL ERFARINGER - Mapop introducerer en sjov og ny måde for pædagoger og lærere at undervise på, som også gør det endnu nemmere at skabe varierede og differentierede undervisningsformer.

Styrk sammenholdet mellem lærere, pædagoger og andre ansatte på skolen ved at dele gode oplevelser og erfaringer med, hvordan du kan skabe gode ruter og opgaver.

 

BEVÆGELSE - Motion og bevægelse er grundpillerne i mapop, og de styrker motivation og læring hos eleverne. Derudover understøtter mapop kravene til de 45 minutters daglige bevægelse blandt eleverne.

 

INDDRAG OMGIVELSERNE - Mapop kan bruges både ude og inde med de smarte iBeacons, hvilket sikrer, at undervisningen får et indhold, som inddrager naturen og mulighed for leg. Man vil få mulighed til at trække skolen ind i skoven og skoven ind i skolen - uafhængigt af dårligt vejr!

FORSKELLIGE IT SYSTEMER - Lige nu er mapop allerede integreret med Google Drive, så du kan logge ind med din gmail. Vi udvikler løbende på mapop, så i den nærmeste fremtid integrerer vi mapop med andre “storage”-løsninger i skyen, som dropbox, onedrive, box.net og ikke mindst vores eget mapop-drive.

 

OPFØLGENDE REFLEKSION - Gennemgå elevernes besvarelser enkeltvis eller i plenum og reflektér over opgaverne og besvarelserne. Dette er simpelt, da mapop er integreret med Google Drive, så du automatisk modtager elevernes besvarelser.

 

ØGET MOTIVATION - Den moderne skole skal i højere grad opfylde krav til integration af IT i undervisningen på daglig basis. Mapop gør dette nemt for alle parter. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (2014) har vist, at undervisning med smartphones medfører at elevernes motivation og deltagelse stiger.

 

BRUGERVENLIGT DESIGN - Mapop er en flot og smart app med motiverende æstetik, som indeholder gennemtænkte og gode brugeroplevelser.


Møllegade 11A | 9000 Aalborg | 70 20 04 05 | info@mapop.dk