1 - 2 - 3 - mapop

 

Prøv mapop gratis!

 

Forberedelse

Som underviser opretter du ruter bestående af poster på et kort. Posterne består af opgaver, som eleverne skal løse. Mapop er nemt og fleksibelt: Du har fuld frihed over, hvordan opgaverne skal formuleres og løses, og mapop kan bruges til alle fag og til alle klassetrin. Du har også fuld frihed til at bestemme nøjagtigt, hvor ruterne skal gå. Eleverne kan f.eks. besvare opgaver ved hjælp af billeder, video, tekster, quizzer eller en kombination.

Hver rute får et nummer, som du blot skal oplyse til dine elever, så de kan gå i gang.

Udførelse

Eleverne indtaster rutenummeret på deres smartphone eller tablet for at hente den relevante rute. Ruten vil typisk starte med en kort intro, der er skrevet, filmet og/eller fotograferet af underviseren. Herefter kommer et kort med en oversigt over, hvordan ruten ser ud, og hvor posterne er placeret. Kortet giver også overblik over, hvilke poster der er gennemført, og hvilke der stadig indeholder uløste opgaver.

Opfølgning

Når eleverne har gennemført ruten eller ikke har mere tid, kan de dele besvarelserne på deres eller underviserens konto i skyen. De kan også gemme ruten med det, de har nået og fortsætte på opgaverne senere. Som underviser kan du bruge elevernes besvarelser fra mapop til at snakke med dem om, hvordan de forstod og løste opgaverne - enten med hver enkelt elev eller i fællesskab.

Udførelse

 


Møllegade 11A | 9000 Aalborg | 70 20 04 05 | info@mapop.dk